Wet zorg en dwang: wat zijn de gevolgen voor u?
De wet Bopz wordt op 1 januari 2020 vervangen door de Wet zorg en dwang. Wat betekent het voor jouw organisatie en wat zijn hier precies de gevolgen van?
Op dit moment hebben we nog te maken met de Wet Bopz, ofwel de Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen. Deze wet wordt op 1 januari 2020 vervangen door de Wet zorg en dwang, waarbij de stelling: ‘Nee, tenzij’ centraal staat. Wat betekent het voor jouw organisatie en wat zijn hier precies de gevolgen van?

Wat betekent ‘Nee, tenzij’ precies?

‘Nee, tenzij’ is eigenlijk het antwoord op onvrijwillige zorg, dat ook wel bekend staat als vrijheidsbeperking. Het toepassen van vrijheidsbeperking is niet meer toegestaan wanneer de nieuwe Wet zorg en dwang in werking is getreden. Onvrijwillige zorg mag dus in de praktijk niet meer worden toegepast, tenzij er van een ernstig nadeel kan worden gesproken wanneer de betreffende zorg niet wordt toegepast. Hiermee wordt vrijheidsbeperking een allerlaatste mogelijkheid.

De plaats van de zorg is irrelevant

De plaats van de zorg is niet relevant als het gaat om de nieuwe Wet zorg en dwang. Dit betekent dat de wet betrekking heeft op alle situaties waarin zorg nodig is of waarin zorg wordt ingekocht. Voor mensen met een PGB, een Persoons Gebonden Budget, geldt de wet dus ook, evenals voor mensen die wonen in een kleinschalige instelling of mensen die in de thuisomgeving zorg ontvangen.

Met welke gevolgen moet je rekening houden?

De Wet zorg en dwang brengt uiteraard bepaalde gevolgen met zich mee waar je zorgverleners rekening mee moeten houden. Zo moet er altijd worden geprobeerd om iets op te lossen met vrijwillige zorg. Er mag pas onvrijwillige zorg worden toegepast wanneer er een ernstig nadeel ontstaat als er niet wordt ingegrepen.

Het gaat dan om een ernstig nadeel voor de betreffende persoon zelf of voor de directe omgeving. Hierbij geldt dat er ook geen manier is om dit ernstige nadeel te voorkomen. Onvrijwillige zorg moet in het zorgplan worden doorgenomen en vastgelegd, waarna dit met een onafhankelijk arts dient te worden overlegd.

Externe experts inschakelen

Het komt nu in de praktijk voor dat het onmogelijk is om een alternatief toe te passen voor vrijheidsbeperking. Dit zal in de toekomst, na het in werking treden van de Wet zorg en dwang, niet anders zijn. Het is dan mogelijk om een expert in te schakelen om mee te denken. Uiteraard ben je dan bij Zorgzorro aan het juiste adres. Neem gerust eens contact op voor meer informatie.

De sleutel naar verbinding tussen
professional & organisatie