Zorgzorro werkt uitsluitend met gediplomeerde en gecertificeerde professionals. Zorgzorro wil in verbinding komen én blijven met alle met zorg geselecteerde aangesloten professionals. Daarom hebben we na online aanmelding, eerst een face-to-face gesprek met elke kandidaat. Zo kunnen we checken of de verwachtingen over en weer op 1 lijn zitten.

Na dit gesprek bepaalt Zorgzorro of aansluiting van de kandidaat past. Indien (het aangeboden profiel van) de kandidaat geschikt bevonden wordt, ontvangt de kandidaat binnen 8 dagen een mailbericht met verdere instructies om de aansluiting af te ronden.

Indien Zorgzorro van mening is dat (het aangeboden profiel van) de kandidaat onvoldoende passend is binnen de missie en visie van Zorgzorro, krijgt de kandidaat hierover binnen dezelfde periode van 8 dagen bericht.

Er wordt een vast bedrag gerekend voor de afname van een jaarabonnement om je aan te sluiten bij Zorgzorro. Daarnaast zijn de aangesloten professionals een fee verschuldigd per opdracht.​

Zorgzorro wil ten zeerste benadrukken geen uitzendbureau te zijn. Zorgzorro heeft een inspanningsverplichting, echter geen resultaatsverplichting.

Neem contact met ons op