VIM-melding: kent iedereen het protocol?
Het doen van een VIM-melding is verplicht, maar hoe werkt het nu precies en wat is het nut? Zorgzorro vertelt je hier graag meer over.
VIM staat voor Veilig Incident Melden. Alle zorginstellingen zijn sinds 1 juli 2016 verplicht om een procedure voor een VIM-melding te hebben, maar in de praktijk blijkt dat niet alle zorginstellingen hieraan voldoen. De Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) heeft de VIM-melding verplicht gesteld, maar hoe werkt het nu precies en waarom is het eigenlijk verplicht? Zorgzorro vertelt je hier graag meer over.

Procedure voor het melden van incidenten

Veel grotere zorginstellingen hebben inmiddels een VIM-procedure, maar het is vaak onbekend dat ook kleinere instellingen en zelfs ZZP-zorgverleners moeten voldoen aan de eis. Het is verplicht om een VIM-procedure te hebben, waarmee incidenten intern worden gemeld, geregistreerd, onderzocht en geanalyseerd. Veiligheid speelt een belangrijke rol binnen de procedure. De persoonsgegevens van de cliënten dienen optimaal beschermd te zijn.

Wat moet er binnen de procedure zijn omschreven?

Een incident moet veilig worden gemeld. De interne VIM-procedure moet hiervoor zorgen. Dit betekent dat er meerdere zaken in beschreven moeten staan. Op de eerste plaats moet worden aangegeven hoe de incidenten die plaatsvinden in kaart moeten worden gebracht en hoe deze moeten worden gemeld voor een analyse. Er moet worden beschreven hoe de incidenten worden onderzocht en welke partijen daarbij worden ingeschakeld.

De procedure vermeldt op welke manier er op een zo kort mogelijke termijn wordt besloten over maatregelen die genomen moeten worden op basis van het onderzoek. Tot slot staat er in de procedure vermeld hoe de betrokken zorgverlener, of een instellingonderdeel, over de conclusies en uitkomsten worden geïnformeerd.

Wanneer is er sprake van een incident?

Dan is er natuurlijk nog de vraag wanneer er sprake is van een incident dat gemeld dient te worden middels de VIM-procedure. Ook op de werkvloer in de zorg kan een vergissing gemaakt worden, maar wanneer is een vergissing nu ernstig genoeg om aan te merken als incident? Hiervoor is vastgesteld dat een onverwachte, niet-beoogde gebeurtenis die de zorgkwaliteit negatief beïnvloedt een incident is wanneer de gebeurtenis heeft geleid, zou kunnen leiden of had kunnen leiden tot schade bij de cliënt. In de regel kan men ervan uitgaan dat (bijna)incidenten die risico’s meebrengen en/of een ongewenste uitkomst hebben voor de cliënt of de zorginstelling gezien moeten worden als incidenten die gemeld moeten worden.

Heeft jouw zorginstelling nog geen juiste VIM-procedure?

Is er nog geen goede VIM-procedure opgesteld binnen jouw zorgorganisatie en wil je professionele ondersteuning bij het opstellen van deze procedure? Dan biedt Zorgzorro jou dé professional die je de juiste ondersteuning en begeleiding kan bieden. Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan verder op onze website of neem eens contact op.

 

De sleutel naar verbinding tussen
professional & organisatie