Kent jouw team de principes in de medicatieketen?
Veilige Principes in de medicatieketen geven nauwkeurig aan wat in principe kan worden gezien als veilig en wie er de verantwoording voor de medicijnen draagt.
Teams die actief zijn in zorginstellingen en zich onder meer bezig houden met medicatie horen op de hoogte te zijn van de Veilige Principes. Dit geldt voor teams die actief zijn in onder meer de verpleging, de verzorging en de thuiszorg. Deze Veilige Principes in de medicatieketen geven nauwkeurig aan wat in principe kan worden gezien als veilig en wie er de verantwoording voor draagt.

Waarom zijn de Veilige Principes belangrijk?

Iedereen die op enig niveau met medicatie werkt zou goed op de hoogte moeten zijn van de Veilige Principes in de medicatieketen. Deze principes werden in 2012 ontwikkeld en in 2016 met nieuwe hulpmiddelen, praktijkvoorbeelden, tips en inzichten aangevuld. De Veilige Principes werden opgesteld door veel verschillende partijen, waaronder V&VN, PFN, LOC, LHV, Verenso en ActiZ. De Veilige Principes zijn vooral heel belangrijk omdat zij helpen om het hele medicatieproces goed af te stemmen tussen alle personen die bij het medicatieproces betrokken zijn. Het gaat dan vaak om bijvoorbeeld de cliënt, de mantelzorger, de zorgverlener, de zorginstelling, de apotheker en de arts.

De Veilige Principes nemen veel risico’s weg

Zoals je ziet kunnen er aardig wat partijen betrokken zijn bij één medicatieproces. Het risico op miscommunicatie of een gebrek aan communicatie wordt groter naar mate er meer partijen betrokken zijn. Door gebruik te maken van de Veilige Principes kunnen veel risico’s binnen het medicatieproces worden weggenomen. De Veilige Principes komen aan bod wanneer een cliënt het medicatiebeheer in het geheel of deels aan de zorginstelling heeft overgedragen. Vanaf dat moment moeten de activiteiten van iedere betrokken zorgprofessional op elkaar zijn afgestemd. De Veilige Principes helpen bij het maken van afspraken, zodat voor iedereen helder is wat wel en niet tot de eigen verantwoordelijkheden behoort.

De stappen die worden beschreven in de Veilige Principes

Een medicatieproces kan in de praktijk worden verdeeld in zes verschillende stappen en deze stappen worden beschreven in de Veilige Principes. Het gaat hierbij om de volgende stappen:
  1. Voorschrijven
  2. Afleveren of ter hand stellen
  3. Opslag/beheer van medicatie
  4. Gereedmaken
  5. Toedienen/registratie
  6. Evaluatie (gebruik, (bij)werking etc.)

Heb jij meer inzicht in de medicatieprocessen nodig?

Iedere stap van het medicatieproces wordt aangesproken, zodat er heldere afspraken kunnen worden gemaakt en alle activiteiten naadloos op elkaar aansluiten. Niet iedereen is goed bekend met de Veilige Principes en ook niet overal verloopt het medicatieproces even vlekkeloos. Heb jij het idee dat er nog ruimte is voor verbetering? Dan kan een Zorgzorro zorgprofessional je helpen. Ontdek de mogelijkheden online of neem eens contact met ons op. 

De sleutel naar verbinding tussen
professional & organisatie