Taakherschikking in ziekenhuis lastig door personeelstekort
Uit onderzoek blijkt dat er sprake is van veel stagnatie als het om taakherschikking in ziekenhuizen gaat. Er is onvoldoende gespecialiseerd verpleegkundig personeel.
FWG, een onderzoeks- en adviesbureau, heeft recent onderzoek gedaan naar taakherschikking in ziekenhuizen. Uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van veel stagnatie als het om taakherschikking gaat. Artsen in ziekenhuizen hebben veel behoefte om bepaalde taken aan verpleegkundig personeel door te schuiven, maar er is onvoldoende gespecialiseerd verpleegkundig personeel aanwezig om de betreffende taken over te nemen.

Veel ziekenhuizen ervaren problemen

Het Radboud universitair medisch centrum, ook wel het Radboudumc, stelde een rapport op van de effecten van taakherschikking met het oog op het financiële plaatje. Hieruit blijkt dat de inzet van verpleegkundig specialisten (VS’en) en physician assistants (PA’s) sterk wordt belemmerd door de arbeidstekkort in de zorg. Voor het onderzoek werden vijf verschillende ziekenhuizen ondervraagd en vier van deze ziekenhuizen gaven aan geen personeel beschikbaar te hebben voor de betreffende functies.

Taakherschikking moet worden gestimuleerd

Het Ministerie van VWS gaf opdracht tot het uitvoeren van het Radbouwumc onderzoek. In het rapport valt te lezen dat de kwaliteit van zorg sterk kan verbeteren wanneer de taken beter kunnen worden verdeeld tussen artsen, VS’en en PA’s.  Hier komt bij dat taakherschikking ook geen extra kosten met zich meebrengt. Dit betekent dat taakherschikking belangrijke voordelen heeft, zowel voor de ziekenhuizen als voor de patiënten. Minister Bruins is daarom van mening dat het wel belangrijk is om taakherschikking te blijven stimuleren.

Ziekenhuizen kiezen vaker voor interne werving

Het personeelstekort in de zorg zorgt ervoor dat ziekenhuizen andere keuzes gaan maken. Op de eerste plaats is te zien dat ziekenhuizen zich meer inzetten voor het behoud van het personeel. In de praktijk betekent dit vooral dat het personeel sneller de kans krijgt om door te groeien naar een hogere functie. Ziekenhuizen houden zich dan ook vaker bezig met interne werving, waarbij vooral de functies van verpleegkundig specialisten en physician assistants worden vervuld.

Personeelstekort oplossen

Heb jij ook te maken met een ernstig personeelstekort en alle gevolgen van dien? Dan helpt Zorgzorro je graag met het vinden van de juiste personeelsleden. Wij werken graag met je samen om het personeelstekort terug te dringen. Stuur ons jouw vacature en wij gaan op zoek naar de beste match. Wil je eerst meer informatie of advies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

De sleutel naar verbinding tussen
professional & organisatie