Suzanna Quaaden

Hoe kort de lijnen zijn binnen Zorgzorro en wij als Zorgzorro professionals onderling iets voor elkaar kunnen betekenen: Alfred Boerman is werkzaam als kwaliteitscoördinator binnen een reformatorische zorginstelling in Barneveld. Daar zocht men half maart 2018 dringend iemand die de organisatie kon ondersteunen bij de overgang van HKZ naar ISO-certificering v.w.b. het screenen en vervolgens inhangen van documenten in het nieuwe kwaliteitshandboek op Intranet. Liefst iemand die niet alleen taalkundig sterk, computervaardig en bekend is met de zorgsector, maar iemand die ook verstand heeft van websites c.q. CMS (Content Management Systeem). Snel schakelen, starten en doorpakken was nodig, gezien de audit/certificering die in de laatste week van mei gepland stond. Alfred legde de vraag neer bij Zorgzorro waarop Klaasje mij dezelfde dag benaderde, wetende dat ik ruimte kon maken in mijn agenda. Een dag later, vrijdag 16 maart, hadden Alfred en ik contact, maandag 19 maart was er akkoord van de opdrachtgever en donderdag 22 maart was ik al aan de slag met het structureren van de diverse documenten. Recent is mijn contract verlengd tot en met eind augustus a.s. om zo de puntjes op de i te kunnen zetten, de medewerkers te kunnen trainen die intern binnen de zorginstelling in de toekomst met het beheer van het kwaliteitshandboek aan de slag gaan en tot slot een goede overdracht te kunnen doen.  Het leukste van alles: de certificering is gehaald! De auditoren waren zeer complimenteus over de manier waarop we met z'n allen binnen de zorginstelling voor elkaar gekregen hadden dat het nieuwe kwaliteitshandboek er eind mei ook daadwerkelijk stónd! Door de korte lijnen via Klaasje binnen Zorgzorro hebben Alfred en ik dat als ‘samenwerkende’ Zorgzorro professionals maar mooi voor elkaar gekregen!