Santé Partners

Opdrachten worden heel scherp geformuleerd
en de Zorgzorro-professionals spelen kort op de bal’

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen, leven en meedoen in de maatschappij, door de eigen kracht van mensen te activeren. Dát is de missie van Santé Partners, een VVT-organisatie in de regio’s Utrecht en Midden-Gelderland. “Van Arnhem tot Utrecht, de Bommelerwaard, Gelderse Vallei en Rivierenland bieden onze gemotiveerde professionals zorg en ondersteuning in de eigen leefomgeving”, vertelt directeur Rivierenland Atie Gelderloos. “En als thuis wonen niet meer gaat, bieden wij zorg in kleinschalige en huiselijke woonvormen. Bovendien helpen wij bij het weer op de rit krijgen van iemands leven, bijvoorbeeld na een scheiding of bij financiële zorgen én begeleiden wij bij het blij en gezond opgroeien van kinderen. Kortom: wij ondersteunen op het gebied van zorg, wonen, welzijn en jeugdgezondheid, binnen de mogelijkheden van cliënt en zorg. Verbetering van zingeving en kwaliteit van leven staan hierbij voorop.”
Atie werkt al bijna acht jaar bij Santé Partners, waarvan een kleine vier jaar als directeur. In 2022 werd haar verantwoordelijkheid uitgebreid met o.a. de wijkverpleging in Rivierenland en Bommelerwaard. “Op datzelfde moment werd ik geconfronteerd met een groot aantal vacatures”, vertelt ze. “Als gevolg van een aantal wisselingen van de wacht binnen het middenkader moest snel geschakeld worden. In basis willen wij zoveel mogelijk vastigheid en continuïteit bieden aan onze medewerkers, maar soms ontkomen we niet aan interimkrachten. Zeker niet in de huidige markt, waarin goede zorgprofessionals schaars zijn. Omdat de HR-adviseur die mij het afgelopen jaar heeft ondersteund ook via Zorgzorro bij ons terecht was gekomen, was het lijntje met Zorgzorro en Klaasje Oosterloo snel gemaakt.”
 

Scherp geformuleerd


Inmiddels heeft Atie met drie zorgprofessionals van Zorgzorro samengewerkt. Naast de HR-adviseur gaat het om twee interim-locatiemanagers, die hun opdracht goed en adequaat hebben ingevuld, vertelt ze. “Waar ik heel tevreden over ben, is dat opdrachten aan de voorkant heel scherp geformuleerd worden. Maar ook dat de interimmers zich heel nauw aan deze vraagstelling houden en kort op de bal blijven spelen. Los van het goede contact dat ik zelf met Klaasje heb, merk ik dat ook de interimmers altijd op Zorgzorro kunnen terugvallen. De professionals worden niet zomaar losgelaten nadat een opdracht gegund is. Er is en blijft ruggensteun. Zeker bij de moeilijkere opdrachten is dit ontzettend belangrijk en waardevol.”
 

Toegankelijk en open


In navolging van de interimmers, hield Klaasje ook regelmatig contact met Atie. Bijvoorbeeld om de voortgang van de opdrachten te bespreken. “Zodra een aantal opdrachten was afgerond, nam Klaasje bovendien het initiatief voor een evaluatiegesprek”, vertelt ze. “Ik heb haar openheid en manier van werken enorm gewaardeerd. Ook ben ik erg te spreken over de kwaliteit van de interimmers, waarvan er inmiddels twee een nieuwe opdracht binnen Santé Partners vervullen. Zelf heb ik sinds kort ook weer een vacature open staan en mocht het niet lukken om deze op korte termijn in te vullen, dan neem ik zeker opnieuw contact met Klaasje op.”