Risicomanagement in de zorg: een must!

Risicomanagement is heel belangrijk en binnen de zorg kunnen we wel spreken van een echte ‘must’. Zorgzorro geeft je inzicht in 8 voordelen van risicomanagement in de zorg.

In iedere sector waar mensen werken bestaat het risico op fouten. Door dit vooraf te weten wat er fout kan gaan, kunnen er meer fouten worden voorkomen. Het beheersen van risico's noemen we risicomanagement en is binnen de organisatie een continu proces. Binnen de zorg kunnen we wel spreken van een echte ‘must’ als het gaat om het voorkomen van fouten. Het goed opzetten en beheren van het risicomanagement biedt veel voordelen voor medewerkers en de patiënten.

Hoe is de veiligheidscultuur binnen jouw zorginstelling? Kennen alle medewerkers de risico's en proberen ze die te voorkomen? Zorgzorro geeft je met dit blog inzicht in 8 voordelen van risicomanagement in de zorg.


1. De veiligheidscultuur verbeteren

Risicomanagement helpt je om de veiligheidscultuur effectief te verbeteren, waarbij ook wordt gefocust op een verhoging van het veiligheidsbewustzijn. Veiligheid is zeer belangrijk, zowel voor zorgmedewerkers als voor cliënten. Risicomanagement helpt om hier de juiste aandacht aan te besteden.

2. Voorbereiding op noodgevallen

Iedere zorgorganisatie kan te maken krijgen met noodgevallen. Je gaat er nooit vanuit, maar je kunt er altijd voor komen te staan. Het is dan belangrijk om precies te weten wat er tijdens een noodgeval dient te gebeuren, zodat de schade voor zowel de cliënten en de zorgmedewerkers als de zorgorganisatie zo veel mogelijk kan worden beperkt. Risicomanagement zorgt ervoor dat je goed op noodgevallen voorbereid bent.

3. Maatregelen na incidenten

Risicomanagement realiseert een organisatorisch en technisch kader voor het grondig onderzoeken van ernstige incidenten. Hierdoor is het ook beter mogelijk om maatregelen te nemen om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.

4. Blijvend leren

De beste zorgorganisaties zijn de organisaties die blijven leren, groeien en ontwikkelen. Risicomanagement biedt de nodige stimulans om als organisatie steeds te blijven leren.

5. Acceptabele en niet-acceptabele risico’s

Acceptabele risico’s zijn risico’s die ingecalculeerd zijn en daarmee kunnen worden genomen. Niet-acceptabele risico’s zijn risico’s die een zorgorganisatie niet kan of wil nemen, waardoor er alles aan gedaan moet worden om deze risico’s te voorkomen. Risicomanagement helpt om deze twee soorten risico’s van elkaar te onderscheiden.

6. Verbetering van kwaliteit

Door middel van risicomanagement kan er veel in kaart worden gebracht. Dit zorgt ervoor dat het goed mogelijk is om met behulp van risicomanagement de kwaliteit van de zorg aanzienlijk te verbeteren.

7. Externe verantwoording afleggen

Optimaal risicomanagement zorgt ervoor dat de zorgorganisatie de volledige controle heeft over de risico’s en zich ook optimaal bewust is van de bestaande risico’s. Op basis daarvan kunnen er weloverwogen, passende maatregelen worden genomen om risico’s te voorkomen. Dit zorgt ervoor dat de zorgorganisatie zich extern altijd kan verantwoorden.

8. Managementondersteuning

Het management kan goed worden ondersteund door risicomanagement, vooral ook bij het nemen van belangrijke beslissingen voor de zorgorganisatie. Zo kunnen er beter prioriteiten worden gesteld en is het mogelijk om realistische inschattingen te maken van risico’s.

Meer aandacht voor risicomanagement?

Is er binnen jouw organisatie (te) weinig aandacht voor risicomanagement en wil je dit verbeteren met de hulp van een professional? Zorgzorro heeft de professional met de juiste kennis en ervaring in huis. Kijk verder op onze website voor meer informatie of neem eens vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact met ons op

De sleutel naar verbinding tussen
professional & organisatie