Reinier van Arkel logo

Klaasje heeft heel kritisch, pragmatisch en reëel gekeken naar wat de juiste inzet zou zijnReinier van Arkel (RvA) is een aanbieder van specialistische geestelijke gezondheidszorg met locaties in de binnenstad van 's-Hertogenbosch, het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Zorgpark Voorburg Vught en de Meierijstreek. Binnen RvA wordt onderscheid gemaakt tussen de Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RvE’s) kinder- en jeugdpsychiatrie (Herlaarhof), sociale en acute psychiatrie (Reinier²) en ziekenhuis- en ouderenpsychiatrie (Reinier⁺). Karin van Erve werkt sinds 2021 als Manager Zorg bij Reinier van Arkel. Het afgelopen jaar heeft zij een interimfunctie vervuld bij de eenheid Reinier². “Hier had ik diverse teams onder mijn hoede, waaronder Beschermd Wonen”, vertelt ze. “In die relatie heb ik ook contact gehad met Zorgzorro.”
Toen Karin bij Reinier² begon, was ook een tijdelijke manager via Zorgzorro werkzaam bij deze eenheid, vertelt ze. “Via haar kwam ik in contact met de Zorgzorro organisatie. Via onze klachtenfunctionaris was een klacht binnengekomen, die we serieus wilden oppakken. Dit betekende bijvoorbeeld dat een aantal aanpassingen doorgevoerd moest worden binnen één van onze teams. Om dit goed op te pakken, was directe sturing op de werkvloer gewenst. Natuurlijk hadden we dit intern kunnen organiseren, maar ik had op dat moment al behoorlijk wat taken in mijn caseload. De extra tijdsinvestering was simpelweg niet mogelijk, maar de urgentie was er absoluut. Daarom heb ik de directie voorgesteld om deze opdracht uit te besteden.”
Via tijdelijke manager en Zorgzorro-professional Natascha Simons kwam Karin in contact met Klaasje Oosterloo. “Wij hebben een heel prettig kennismakingsgesprek gehad, waarin Klaasje actief heeft meegedacht over en meegezocht naar een passende teamleider/teamcoach”, vertelt Karin. “Ik was zelf nog maar kort werkzaam bij Reinier van Arkel. Hierdoor was het niet eenvoudig om de opdracht helemaal in te schatten. In plaats van de opdracht in haar eigen voordeel op te plussen, heeft Klaasje hem juist voor mij afgepeld. Ze heeft heel kritisch, pragmatisch en reëel gekeken naar wat de juiste inzet zou zijn. Op basis daarvan heb ik de opdracht kunnen verfijnen en heeft Klaasje gezocht naar een aantal kandidaten, die ze ook snel kon aanleveren. In totaal zijn drie professionals op gesprek geweest, waarna Zorgzorro-professional Anja van Wijk de opdracht gegund heeft gekregen. Zij is van september 2021 tot januari 2022 met het team aan de slag gegaan, tot grote tevredenheid van de individuele teamleden én van de interne organisatie.”
Het uitgangspunt van Reinier van Arkel is dat trajecten zoals hierboven intern worden opgepakt en uitgevoerd, benadrukt Karin. “De opdracht die er lag, paste ook goed binnen het takenpakket van de managers, maar vanwege de urgentie om snel door te pakken werd besloten om dit toch uit te besteden. Wanneer ik in de toekomst een bepaalde opdracht meen uit te moeten besteden, neem ik - in overeenstemming met de directie - graag opnieuw contact op met Zorgzorro. Ik kijk namelijk zeer positief op onze samenwerking terug.”