Registratiedruk in de zorg neemt verder toe

Veel zorgorganisaties klagen dat de registratiedruk inmiddels een beetje aan het doorschieten is.

De afgelopen jaren is de registratiedruk in de zorg enkel toegenomen. Het lijkt een trend te zijn waar geen einde aan komt. Steeds meer partijen rondom een patiënt willen dat alles geregistreerd wordt. Daarbij worden er verschillende systemen gebruiken. Nog altijd wordt er steeds meer verwacht van de zorgverlener, waardoor de registratielast blijft groeien.


Veel zorgorganisaties klagen dan ook dat de administratie inmiddels een beetje aan het doorschieten is. Daarbij is het zo dat 9 op de 10 verzorgenden en verpleegkundigen van mening is dat de toenemende registratielast zorgt voor een afname van de kwaliteit van patiëntenzorg.

Onbegrip onder professionals

Er moet steeds meer geregistreerd en gerapporteerd worden in de zorg. Professionals in de zorg ervaren de registratiedruk als een ware last en dit gevoel wordt versterkt door het feit dat de voordelen van al dat registreren achterwege blijven. Veel verzorgenden en verpleegkundigen geven dan ook aan dat het vooral erg frustrerend is. Uit onderzoek blijkt dat zij het nut van het registreren niet inzien, vooral omdat zij nooit terugkoppeling ontvangen van de registraties. Ook vinden zij dat de ICT-systemen niet voldoende ondersteunen of compleet ontbreken, waardoor zij meer moeten registreren dan nodig.

Wantrouwen in deskundigheid

Hetzelfde onderzoek, uitgevoerd door V&VN en NOS, laat zien dat verpleegkundigen en verzorgenden het registreren vaak zien als een teken van wantrouwen in deskundigheid. Dit wordt vooral zo ervaren bij het registreren van standaard gegevens. Als voorbeeld wordt hierbij genoemd dat verpleegkundigen en verzorgenden een pijnscore als standaard moeten afnemen en registreren, ook bij cliënten die geen pijn hebben. Dit versterkt ook het gevoel dat het registreren totaal nutteloos is en zonder reden belangrijke tijd voor de daadwerkelijke patiëntenzorg opslokt.

Een eigen weg vinden

Belangrijk is vooral dat iedere zorgorganisatie een eigen weg weet te vinden in het registratieproces. Zo zijn er organisaties die altijd gegevens registreren, ook wanneer de zorg verleend is volgens de standaarden. Anderzijds zijn er ook organisaties die de registratiedruk weten te verlichten door enkel bij bijzonderheden te laten registreren. Deze laatste werkwijze verdient de voorkeur van verreweg de meeste verzorgenden en verpleegkundigen.

Registratiedruk verlichten

Ervaar jij dat de registratiedruk binnen jouw zorgorganisatie ook erg hoog ligt en gaat dit ten koste van de patiëntenzorg? Dan zijn er professionals die je kunnen helpen om de registratiedruk te verlichten. Deze professionals vind je bij Zorgzorro. Neem gerust eens contact met ons op voor meer informatie of advies. Je kunt natuurlijk ook direct online onze mogelijkheden bekijken.

Neem contact met ons op

De sleutel naar verbinding tussen
professional & organisatie