Zorgzorro biedt professionals ondersteuning in hun loopbaan en matcht deze aan organisaties en instellingen die op zoek zijn naar specifieke arbeidskrachten. Zorgzorro werkt met jaarabonnementen. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Indien niet bijtijds wordt opgezegd, gaat Zorgzorro uit van stilzwijgende verlenging. Inhoud van het volledig Zorgzorro jaarabonnement:

  • Inspanningsverplichting Zorgzorro voor 'matching'
  • Eigen profielpagina op www.zorgzorro.nl
  • Toegang tot standaard documenten binnen afgeschermde omgeving binnen Zorgzorro
  • Ondersteuningsmogelijkheid door experts voor aangesloten professionals
  • Jaarlijkse bijeenkomst(en) voor aangesloten professionals

Buiten de kosten voor bovengenoemd Zorgzorro jaarabonnement ben je als aangesloten professional per opdracht een fee verschuldigd over maximaal 36 weken, waarvan 10% per opdracht over de eerste 24 weken. Indien er een verlenging van de opdracht (voor dezelfde klant) plaatsvindt na deze 24 weken, bedraagt de over deze verlenging af te dragen fee 5% over 12 weken.

Naast het volledig Zorgzorro jaarbonnement voor interimmers bestaat voor professionals werkzaam in de ondersteunende diensten de mogelijkheid om een instap oftewel Ambassadeurs jaarabonnement af te nemen. Voor meer informatie over de kosten van beide jaarabonnementen en/of de fee kun je contact met ons opnemen.

Algemene gegevens
Uw voornaam *
Uw achternaam *
Uw adres *
Uw huisnummer *
Uw postcode *
Uw woonplaats *
Uw mobiele telefoonnummer *
Uw e-mailadres *
Functie-omschrijving / Expertisegebied * Kies uw 2 belangrijkste functies of expertisegebieden

Geef een korte algemene omschrijving van uw werkzaamheden. Waar staat u voor?

0 tekens van maximaal 300
Beschikbaarheid *

De sleutel naar verbinding tussen
professional & organisatie