Nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd): hoe zit dit?
Op 1 januari 2020 werd de nieuwe Wet zorg en dwang, ook wel de Wzd, actief in ons land. De Wzd regelt enerzijds de rechten bij onvrijwillige zorg en anderzijds ook onvrijwillige opname van mensen met een psychogeriatrische aandoening (bijvoorbeeld dementie) en mensen met een verstandelijke beperking. Deze nieuwe wet heeft een belangrijk uitgangspunt, namelijk ‘nee, tenzij’.

In de praktijk betekent dit dat toepassing van onvrijwillige zorg of vrijheidsbeperking niet is toegestaan, tenzij er in de betreffende situatie sprake is van ernstige gevolgen voor de cliënt of de directe omgeving van deze cliënt. Hoe zit het nu allemaal precies in elkaar? Zorgzorro geeft je meer informatie over de nieuwe Wet zorg en dwang.

Wat is de Wzd nu eigenlijk precies?

De Wzd, ofwel de Wet zorg en dwang, is een wet die speciaal is ontwikkeld om vrijheidsbeperking binnen de zorg tegen te gaan. De wet is eigenlijk bedoeld om cliënten en patiënten te beschermen tegen onvrijwillige zorg of opname. Hiervoor is een stappenplan opgezet dat ervoor zorgt dat alle opties voor vrijwillige zorg helder zijn. Er moet een deskundige partij worden ingeschakeld wanneer het niet mogelijk blijkt om een vrijwillig alternatief te vinden voor onvrijwillige zorg of opname.

Waar moeten maatregelen aan voldoen?

Voor de toepassing van maatregelen die de vrijheid beperken moet er worden voldaan aan bepaalde kwaliteitscriteria. Zo moet het aantoonbaar zijn dat er naar alternatieve opties is gezocht en moet het duidelijk zijn dat de situatie optimaal is geanalyseerd. Alternatieven of maatregelen moeten na overleg met de cliënt/patiënt, de directe omgeving, relevante disciplines en deskundigen worden vastgesteld. Daarnaast dienen deze alternatieven of maatregelen te voldoen aan de criteria van effectiviteit, subsidiariteit en proportionaliteit.

Voor effectiviteit geldt dat het middel niet langer dan noodzakelijk mag duren en dat het daadwerkelijk het beoogde doel moet bereiken. Bij subsidiariteit wordt de maatregel bij de Wzd ingezet die wordt gezien als het minst ingrijpend en bij proportionaliteit staan de maatregelen in een redelijke verhouding tot het specifieke doel van de betreffende toepassing.

Zorg moet zo veel mogelijk vrijheid met zich meebrengen

In Nederland hebben we allemaal recht op goede zorg, maar in hoeverre kan de juiste zorg worden verplicht? Dit is eigenlijk de vraag waarmee het allemaal begonnen is. De Wet zorg en dwang voorkomt dat cliënten en patiënten onnodig te maken krijgen met onvrijwillige zorg/opname en vraagt om verder te kijken naar passende alternatieven. Zo wordt er gezorgd voor meer vrijheid in de zorg, voor iedereen.

Kies voor een zorgprofessional van Zorgzorro

Voldoet jouw zorgorganisatie aan de Wet zorg en dwang, maar kan het allemaal nog wel wat beter? Of voldoet jouw zorginstelling er nog niet goed aan en wil je hier verandering in brengen? Een ervaren zorgprofessional kan je helpen, ondersteunen en begeleiden. Deze zorgprofessional vind je bij Zorgzorro. Je kunt de mogelijkheden direct online bekijken. Natuurlijk kun je ook altijd contact met ons opnemen voor meer informatie of advies.


Al het nieuws    Fotogalerij