Suzanna

Functie(s) / Expertisegebied(en)

Klachtenfunctionaris
Managementassistent/Secretaresse

Periode

Geen voorkeur

Regio'(s)

In overleg te bepalen

Suzanna Quaaden
Klachtenfunctionaris


Vaardigheden

Adviseren, Analytisch vermogen, Communicatieve vaardigheden, Initiatief nemen, Organisatietalent

Omschrijving werkzaamheden

Klachtenbemiddeling in ziekenhuis/VVT/GGZ/GGD publieke sector en Ambulancezorg en managementondersteunende werkzaamheden op beleidsniveau. Op het vlak van taal en communicatie in de breedste zin van het woord, bied ik op beide vlakken net dat kleine beetje extra.

Ervaring / Kennis

Ik werk ‘op afstand’ en/of op locatie al naar gelang de wens van de opdrachtgever en uitvoer van de opdracht. Sinds 2010 ervaring als Klachtenfunctionaris waarbij ik vanuit een onafhankelijke positie cliënt en organisatie een luisterend oor bied en zorg voor opvang, advies en bemiddeling in klachtbehandelingstrajecten in de zorg. Daarbij treed ik zo nodig ook op als aanspreekpunt/cliëntencontactpersoon bij calamiteiten en aansprakelijkheidstellingen/schadeclaims. Daarbij draag ik graag vanuit mijn ruime ervaring in ondersteunende managementwerkzaamheden op het vlak van kwaliteit en beleid, mijn steentje bij aan het opstellen van beleids- en kwaliteitsdocumenten, jaarplannen, plannen van aanpak voor organisatieverandertrajecten, (inrichten van) kwaliteitssystemen en ben ik thuis in diverse CMS-systemen, CRM-systemen en plansoftware.

Periode

0 tekens van maximaal 300