Dianne

Functie(s) / Expertisegebied(en)

(Register) Sociaal Bedrijfskundig Adviseur, Senior P&O adviseur

Periode

6 maanden

Regio'(s)

Zuid-Holland

Midden -en Zuid Nederland

Dianne Fransen
(Register) Sociaal Bedrijfskundig Adviseur


Vaardigheden

Adviseren, Analytisch vermogen, Diplomatie, Helicopterview, Rationeel denken

Omschrijving werkzaamheden

(Register) Sociaal Bedrijfskundig Adviseur, P&O-adviseur, Verzuimmanager, (Loopbaan)coach.

Ervaring / Kennis

Ruime ervaring als interim-senior Verzuimmanager en P&O-adviseur. Mijn expertise wordt o.a. ingezet bij reorganisaties en het ontwikkelen van nieuw beleid op het vlak van sociale zekerheid, inzetbaarheid en re-integratievraagstukken. Ik heb een expertise op het vlak van preventie, verzuimbegeleiding, re-integratie en ben gericht op een benadering vanuit de bedrijfskunde en schadelastbeheersing / risk-management. Als coach ben ik inzetbaar bij ziekte, disfunctioneren en burnout.

Periode

0 tekens van maximaal 300