AVG voor interim professionals: waar moet je op letten?
Sinds 25 mei 2018 is de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldig. Deze wet staat ook wel bekend als de wet GDPR, General Data Protection Regulation, wat de internationale titel van de wet is. Het gaat dan ook om een wet die geldig is voor heel de Europese Unie. Als interim professional in de zorg dien je je ook aan deze wet te houden.
 
Het is belangrijk om, zoals dat heet, AVG-proof te zijn. Werk je niet AVG-proof, dan loop je risico op het ontvangen van een boete. Deze boetebedragen kunnen flink oplopen.

Wat houdt de wet nu precies in?

De wet heeft vooral betrekking op de manier waarop persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt, opgeslagen en gebruikt. Met de komst van de AVG-wet zijn de privacyrechten verder uitgebreid en versterkt. Je moet dus aan meer verplichtingen voldoen bij het verwerken van persoonlijke gegevens. De wet zorgt ervoor dat mensen, zoals patiënten en cliënten, meer zeggenschap hebben over de gegevens die zij verstrekken aan bedrijven en organisaties, maar ook over wat er met die persoonsgegevens gedaan mag worden. Patiënten en cliënten hebben nu bijvoorbeeld het recht om toestemming, die zij eerder hebben verleend, weer in te trekken of om data in te zien wanneer zij dat willen.

De wet is ook geldig voor interim professionals

Er wordt wel vaker gedacht dat de AVG-wetgeving uitsluitend geldt voor grotere bedrijven en organisaties, maar niets is minder waar. Ook kleine bedrijven en ZZP’ers dienen zich aan de nieuwe wetgeving te houden. Dit betekent dat je als interim professional ook AVG-proof dient te werken. De wet is geldig voor zorginstanties, maar daarnaast onder meer ook voor stichtingen, verenigingen en scholen. Wel is het zo dat de AVG regelgeving niet voor iedereen gelijk is.

Wanneer krijg je te maken met de wet AVG?

Er zijn veel gegevens die onder de wet AVG vallen. Het gaat niet alleen om NAW-gegevens, maar ook om onder meer geboortedata, e-mailadressen, personeelsinformatie, medische informatie, cookies en zelfs data die aan IP-adressen is gekoppeld. Zelfs wanneer je niet weet met wie je precies te maken hebt, is het belangrijk om de verzamelde gegevens te behandelen als privacygevoelige gegevens. Dit betekent in de regel dat je er al snel mee te maken krijgt, ook als interim professional in de zorg. Je kunt er bijvoorbeeld mee te maken krijgen bij het versturen van een (online) nieuwsbrief, een rekening of een offerte.

Een gegronde reden voor het verzamelen van gegevens

Nu de wet AVG actief is moet er altijd een gegronde reden zijn voor het verzamelen van bepaalde gegevens. Denk daarbij aan de zakelijke afspraken en contracten die je maakt. Maar ook de facturen die je verstuurt, daarop staan allemaal persoonsgegevens, maar deze heb je nodig voor een kloppende boekhouding. Maak je een afspraak met iemand? Dan heb je goede reden om een telefoonnummer te vragen, bijvoorbeeld wanneer de afspraak moet worden verzet of geannuleerd. Dit mag dus. Wel moet je deze persoonsgegevens goed en veilig bewaren.

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht

Voor elk bedrijf en voor elke professional gelden andere wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Hierdoor vinden veel partijen het erg lastig om te bepalen waar zij aan moeten voldoen. De AP houdt toezicht op naleving van de AVG-regels. Voorzitter van de AP, Aleid Wolfsen, geeft aan dat boerenverstand voldoende is om te bepalen welke regels wel gelden voor jou en welke niet.
 
Vraag jezelf af of je wel echt een gegronde reden hebt voor het verzamelen van bepaalde data en vraag jezelf af of je toestemming nodig zou hebben voor het gebruiken van de verzamelde data. Op deze manier kun je voor jezelf eigenlijk heel goed bepalen wat wel en niet is toegestaan. Het schenden van de privacy wordt vaak gemeld. In 2019 werden er bijna 28.000 klachten ingediend over het mogelijk schenden van de privacy, dus het niet voldoen aan de wet AVG. 
 

Kies voor een AVG-proof interim zorgprofessional

Heb jij een ervaren interim zorgprofessional nodig? Kies dan voor een zorgprofessional die AVG-proof werkt. Zo voorkom je een boete. Bij Zorgzorro ben je welkom voor een ervaren interim zorgprofessional. Bekijk de mogelijkheden op de website of neem contact met ons op voor meer informatie en advies.

 


Al het nieuws    Fotogalerij