Mantelzorg en normaal werk lastig te combineren

Uit onderzoek van vakbond CNV blijkt dat drie op de vier mantelzorgers niet tevreden is over de combinatie van werk en mantelzorg. Het is lastig te combineren.

Uit onderzoek van vakbond CNV onder 1720 Nederlanders blijkt dat drie op de vier mantelzorgers niet tevreden is over de combinatie van werk en mantelzorg. Volgens CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden hebben mantelzorgers het idee dat ze op hun werk niet goed functioneren, terwijl ze tegelijkertijd niet voldoende zorg kunnen leveren aan hun naasten. Dit probleem kan op verschillende manieren verholpen worden, zo stelt het CNV.


Onderzoek naar combinatie mantelzorg en werk

Maurice de Hond deed namens vakbond CNV onderzoek naar de combinatie van werk en mantelzorg. 1720 Nederlanders, waarvan 589 mantelzorgers. 71 procent van de respondenten gaf aan hoge druk te ervaren door de combinatie van mantelzorg en werk. 73 procent, een aanzienlijk aantal, heeft het gevoel dat mantelzorg en werk niet goed geregeld is. Het CNV noemt het ‘zorgwekkende percentages’ en is bang voor een toenemend aantal burn-outs. 

Vier miljoen mantelzorgers in Nederland

Op dit moment zijn er in Nederland ruim vier miljoen mantelzorgers actief. Het is belangrijk dat deze groep voldoende steun krijgt vanuit de werkomgeving, omdat anders de kans op een burn-out op de loer ligt. De cijfers liegen er niet om. Uit onderzoek van CNV blijkt dat 39 procent van de mantelzorgers zich niet gesteund voelt door hun leidinggevende of werkgever. 40 procent ervaart zelfs geen steun van (directe) collega’s. 

Vergrijzing zorgt voor toenemend aantal mantelzorgers

Nederland vergrijst steeds meer, waardoor vrijwel iedereen op een bepaald moment te maken zal krijgen met mantelzorg. Zodoende noemt Arend van Wijngaarden, voorzitter van het CNV, het noodzakelijk dat de samenleving daar op inspeelt. Er moeten betere CAO-afspraken en wettelijke regelingen komen om werknemers hun mantelzorgtaken beter te laten uitvoeren. Op die manier kan men ook het gewone werk blijven uitoefenen zonder het risico te lopen op een burn-out. 

Goede maatwerkafspraken en meer flexibiliteit

Er zijn verschillende manieren om mantelzorgtaken beter uit te laten voeren. Zo is het van belang dat er goede maatwerkafspraken worden gemaakt over flexibele werktijden en thuiswerken. Daarnaast moet het mogelijk zijn om tussen de zorgtaken door even weg te kunnen. Ook moet er meer rekening gehouden worden met de werkbelasting van werknemers, bijvoorbeeld door ze minder zware projecten en/of taken te geven tijdens periodes waarin ze intensieve zorg verlenen.

Teams verbeteren

Helpen mantelzorgers mee in de verzorging van cliënten in jouw organisatie? Maak dan goede afspraken en kijk hoe je je medewerkers zo kunt indelen dat iedereen duurzaam inzetbaar blijft. Heb je hier advies en ondersteuning bij nodig? Neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op

De sleutel naar verbinding tussen
professional & organisatie