Suzanna

Suzanna Quaaden

Periode

Geen voorkeur

Regio'(s)

Geen voorkeur

Functie(s) / Expertisegebied(en)

Klachtenfunctionaris
Managementassistent/Secretaresse

Suzanna Quaaden

Klachtenfunctionaris

Vaardigheden

Adviseren, Analytisch vermogen, Communicatieve vaardigheden, Initiatief nemen, Organisatietalent

Omschrijving werkzaamheden

Klachtenbemiddeling in ziekenhuis/VVT/GGZ/GGD publieke sector en Ambulancezorg en managementondersteunende werkzaamheden op beleidsniveau. Op het vlak van taal en communicatie in de breedste zin van het woord, bied ik op beide vlakken net dat kleine beetje extra.

Ervaring / Kennis

Ik werk ‘op afstand’ en/of op locatie al naar gelang de wens van de opdrachtgever en uitvoer van de opdracht. Sinds 2010 ervaring als Klachtenfunctionaris waarbij ik vanuit een onafhankelijke positie cliënt en organisatie een luisterend oor bied en zorg voor opvang, advies en bemiddeling in klachtbehandelingstrajecten in de zorg. Daarbij treed ik zo nodig ook op als aanspreekpunt/cliëntencontactpersoon bij calamiteiten en aansprakelijkheidstellingen/schadeclaims. Daarbij draag ik graag vanuit mijn ruime ervaring in ondersteunende managementwerkzaamheden op het vlak van kwaliteit en beleid, mijn steentje bij aan het opstellen van beleids- en kwaliteitsdocumenten, jaarplannen, plannen van aanpak voor organisatieverandertrajecten, (inrichten van) kwaliteitssystemen en ben ik thuis in diverse CMS-systemen, CRM-systemen en plansoftware.

Algemene gegevens
Bedrijf / Organisatie *
Vestigingsplaats *
Uw voornaam *
Uw achternaam *
Uw telefoonnummer *
Uw e-mailadres *
Periode
Aantal uren per week *
Eventuele opmerkingen of vragen * 0 tekens van maximaal 300

De sleutel naar verbinding tussen
professional & organisatie