Financiële bonus gaat ziekteverzuim minimaal tegen

Veel werknemers denken dat een bonus het ziekteverzuim kan verlagen. In de praktijk blijkt dit niet zo te zijn. Hoe kun je het ziekteverzuim wél verlagen?

Binnen steeds meer bedrijven en organisaties kunnen werknemers rekenen op een bonus wanneer zij zich gedurende een bepaalde periode niet ziek hebben gemeld. De directie en HR denken met deze regeling het ziekteverzuim te laten dalen en de verzuimdrempel te verhogen. Toch heeft dit in de praktijk niet het gewenste effect.


Veel werknemers denken echter nog steeds dat een bonus het ziekteverzuim wel degelijk tegengaat. Hoe zit dat met concrete cijfers en hoe kun jij als leidinggevende het ziekteverzuim terugdringen? In dit blog bespreken we het!

Opvallende cijfers

Uit landelijk onderzoek van HR-bureau Tentoo onder duizend werkenden blijkt dat ruim 62 procent van de onderzochte doelgroep denkt dat een financiële bonus het ziekteverzuim terugdringt. Bij jongeren tussen de 18 en 25 jaar ligt dit percentage zelfs hoger, namelijk zo'n 68 procent. Zo meldt zo'n 75 procent van de werknemers zich niet ziek bij een milde griep. Enerzijds heeft dit te maken met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en anderzijds speelt vermoedelijk ook angst voor een slecht imago een grote rol. Werknemers denken al snel minder te worden gewaardeerd door zowel hun leidinggevende als collega's. 

Financiële bonus matig effect

Het is de vraag of een bonusregeling daadwerkelijk dat effect heeft wat een werkgever voor ogen heeft. Griep bijvoorbeeld is heel besmettelijk en dit kan ervoor zorgen dat de gehele werkvloer uitvalt vanwege ziekte. Als een medewerker griep heeft, dan kan hij of zij maar beter een paar dagen thuis blijven. Daarnaast pakt deze regeling ongunstig uit voor mensen die bijvoorbeeld te maken krijgen met een ongeval. Hierdoor zouden zij hun bonus missen.

Verder mag je als werkgever of manager ook niet vergeten dat er soms wordt gepest op de werkvloer. Pesten is een reden dat mensen zich ziek melden. Werknemers die daardoor hun bonus mislopen, zijn daar niet altijd zelf debet aan. 

Onderzoek het ziekteverzuim

Wellicht is het een beter idee om als manager het ziekteverzuim op de werkvloer te onderzoeken. Korte verzuimgevallen aanpakken is vaak helemaal geen goed idee. Iedereen is namelijk weleens geveld door de griep of voelt zich niet lekker. Je kunt je als leidinggevende beter richten op het langdurig ziekteverzuim. Dit kan namelijk duiden op problemen in je organisatie. Onderzoek daarom arbeidsomstandigheden en let op dat een bonus bij niet-verzuim geen reden is om bijvoorbeeld problemen op de werkvloer te ontlopen.

Expert inschakelen

Heb je op jouw afdeling te maken met een hoog verzuimpercentage en weet je niet precies hoe dit komt? Zorgzorro heeft een team professionals met veel ervaring in o.a. HR en leidinggeven. Neem contact met ons op hoe een intimmer je tijdelijk kan ondersteunen. 

Neem contact met ons op

De sleutel naar verbinding tussen
professional & organisatie