‘Het achter de hand hebben van een netwerk van interim teammanagers is heel prettig’

“Wat ik heel mooi vindt aan Zorgzorro, is de netwerkgedachte. Je hebt niet te maken met een duur bureau, maar met een netwerk van zorgprofessionals die weliswaar hun zelfstandigheid willen behouden, maar het niet allemaal alleen willen doen. Zowel Klaasje als de Zorgzorro leden zijn heel betrokken bij de zorg. Ook wordt merkbaar geïnvesteerd in intervisie en deskundigheidsbevordering. De afgelopen jaren hebben verschillende fantastische teammanagers onze zorgorganisatie ondersteund.”

Aan het woord is Christien van Ark. Als Manager bij Beweging 3.0 is zij medeverantwoordelijk voor de strategie en ontwikkeling van de zorgorganisatie. Als Clustermanager Verpleeghuiszorg is zij bovendien eindverantwoordelijk voor twee Amersfoortse verpleeghuislocaties. Ze stuurt diverse teammanagers aan, ondersteunt waar nodig en is de verbindende schakel tussen het managementteam en de locaties, zodat informatie en besluiten op de juiste manier geïmplementeerd worden.

De afgelopen jaren heeft Christien diverse keren met de professionals van Zorgzorro samengewerkt. “Ik heb enkele jaren geleden een interim teammanager ingehuurd, die al succesvol binnen onze organisatie actief was”, vertelt ze. “Omdat ik zeer tevreden was over haar aanpak en resultaten, heb ik rechtstreeks contact met haar gehouden. Ze heeft diverse interimopdrachten voor me ingevuld, totdat ze op een bepaald moment helaas geen tijd had. Omdat ik wel een dringende vraag had, heeft ze me doorverwezen naar het Zorgzorro netwerk, waar zij ook zelf bij aangesloten is. Zo is het balletje gaan rollen.”

Op dit moment werken drie interim teammanagers op de locaties van Christien. Zij verzorgen opdrachten van gemiddeld drie maanden tot maximaal een jaar, waarna zij indien nodig en bij wederzijds goed bevallen kunnen doorstromen naar een andere locatie. De keuze voor interim teammanagers wordt volgens haar ingegeven door vier redenen: uit snelheid, uit noodzaak, bewust, bijvoorbeeld als (tijdelijk) extra senioriteit nodig is, of ter ondersteuning. “Het liefst werken we natuurlijk met goede en vaste teammanagers, maar die zijn of lastig of niet snel genoeg te vinden”, benadrukt ze. “Bovendien kost het werven, selecteren en inwerken van de juiste nieuwe teammanagers tijd, terwijl vacatures soms ad hoc ontstaan. Bijvoorbeeld op het moment dat een of meerdere teammanagers vertrekken of als een teammanager ziek wordt. Het achter de hand hebben van een netwerk van interim teammanagers is in dat geval heel prettig en biedt de mogelijkheid om verschillende cv’s te bekijken en te vergelijken. In sommige gevallen is namelijk gerichte expertise nodig. Denk bijvoorbeeld aan verander- en verbetertrajecten, die een specifieke deskundigheid vragen waarover niet iedereen beschikt.”