Hoe borg je de dubbele controle van medicatie?

Dubbele controle van medicatie is niet altijd nodig, maar is wel verplicht bij risicovolle medicatie die niet in een geïndividualiseerd geneesmiddeldistributiesysteem is verpakt. 

Dubbele controle van medicatie is niet altijd nodig, maar is wel verplicht wanneer het gaat om risicovolle medicatie die niet in een geïndividualiseerd geneesmiddeldistributiesysteem is verpakt. Binnen dit distributiesysteem vinden we medicatie op naam in trays, deeldozen of zakjes.


De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, (IGJ) geeft aan dat een dubbele controle verplicht is wanneer de risico’s bij een verkeerde dosering hoog zijn. Wanneer deze risico’s gering zijn, bepaald door de apotheker, dan is een dubbele controle niet nodig.

Risicomedicatie dient dubbel te worden gecontroleerd

Een apotheker stelt vast hoe groot de risico’s van een verkeerde dosering zijn. Wanneer deze risico’s hoog zijn, dan is er sprake van risicomedicatie en dit is het soort medicatie dat dubbel moet worden gecontroleerd. Deze dubbele controle vindt plaats volgens afspraken die in de lokale situatie worden gemaakt. De KNMP, ofwel de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, heeft alle risicomedicatie op een lijst geplaatst. Deze lijst dient als basis voor het maken van de betreffende afspraken voor dubbele controle van risicomedicatie.

Een duidelijk doel van de lijst met risicomedicatie

De opgestelde lijst met risicomedicatie bevat onder meer insulines, orale oncolytica en geneesmiddelen met een smalle therapeutische breedte. Opioïden zijn niet opgenomen in de lijst en hier is een belangrijke reden voor. Het wordt duidelijk gesteld dat de lijst is opgesteld met risicomedicatie, waarbij er sprake is van een meer dan gering risico bij verkeerde dosering, en niet om misbruik van medicatie te voorkomen. Opioïden vallen onder de soorten medicatie waar vaker misbruik van wordt gemaakt. Echter, voor deze groep medicatie is er een compleet eigen regelgeving opgesteld.

Hoe vindt de dubbele controle van risicomedicatie plaats?

De geneesmiddelen die zich in een geïndividualiseerd geneesmiddeldistributiesysteem bevinden worden op de eerste plaats altijd gecontroleerd door de apotheekmedewerker. Dit is de eerste fase van de controle. Vervolgens is het aan de zorgmedewerker om de geneesmiddelen voor de tweede maal te controleren voordat de geneesmiddelen worden toegediend. De eerste controle vindt dus op een andere locatie plaats dan de tweede controle.

Heb jij hulp nodig binnen jouw organisatie?

Het is natuurlijk altijd belangrijk dat alles met betrekking tot medicatie goed geregeld is. Veel zorginstellingen worstelen hier wel eens mee, bijvoorbeeld met het uitvoeren van medicatiecontroles en audits. Kun jij hier wel wat hulp bij gebruiken of heb je ondersteuning nodig bij het opstellen van passende regels betreffende de dubbele controle? Dan heeft Zorgzorro de juiste professional voor jou in huis. Neem gerust eens vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Neem contact met ons op

De sleutel naar verbinding tussen
professional & organisatie