Bartimeus logo

De balans tussen betrokkenheid bij en afstand tot de organisatie was uitstekend In Nederland leven ongeveer 300.000 mensen met een visuele beperking. Hiervan zijn ongeveer 200.000 mensen (ernstig) slechtziend of blind. “Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn mensen slechtziend wanneer zij een gezichtsscherpte tussen de 10 en 30 procent hebben”, vertelt Jaap-Pieter Elenbaas van Bartiméus. “Ziet iemand tussen de 5 en 10 procent, dan spreken we van ernstige slechtziendheid.” Bartiméus heeft als missie om de kwaliteit van leven voor iedereen die (ernstig) slechtziend of blind is, te verbeteren. “Wij ondersteunen jong en oud op het gebied van wonen, werken, leren en dagelijks leven. Zowel met verliesverwerking en acceptatie als met persoonlijk advies, hulpmiddelen, ondersteuning en kennisoverdracht, zodat zij het leven kunnen en durven leiden dat bij hen past.”
Bartiméus heeft vestigingen in een groot deel van Nederland, waar verschillende vormen van dagbesteding en onderwijs worden aangeboden. Daarnaast kunnen mensen met een visuele beperking bij Bartiméus terecht voor specialistisch oogonderzoek, specialistische geestelijke gezondheidszorg en begeleiding aan huis. Bovendien biedt Bartiméus kleinschalige woonvoorzieningen, met woonvormen voor volwassenen met een meervoudige beperking, (jong)volwassenen en senioren.
Als manager Klantgroep Volwassenen en Senioren is Jaap-Pieter Elenbaas verantwoordelijk voor de verblijfszorg aan (jong)volwassenen en senioren zonder meervoudige beperking, op de locaties in Ermelo en Zeist. Maar ook voor de ambulante zorg aan beide doelgroepen, vanuit zeven locaties in ons land. “Op dit moment heb ik de zorgteams goed op orde, vertelt hij. “Maar het komt weleens voor dat teamleiderfuncties bij ziekte of vertrek tijdelijk opgevangen moeten worden. In dat geval doe ik graag een beroep op de professionals van Zorgzorro. Datzelfde geldt bij opdrachten/functies op projectniveau, wanneer zich bijvoorbeeld een verandering, verbetering of nieuwe product-marktcombinatie aandoet.” Door in dit geval gebruik te maken van externe professionals, wordt beter gefocust op inhoud en proces, vertelt hij. “Hierdoor komen veranderingen beter van de grond.”
Jaap-Pieter heeft goede ervaringen met Zorgzorro-professionals, Ralf Smids en Klaasje Oosterloo, die Bartiméus in verschillende rollen hebben ondersteund. “Deze professionals zaten hier niet voor zichzelf, maar voor ons”, vertelt hij. “De balans tussen betrokkenheid bij en afstand tot de organisatie was uitstekend, waardoor het commitment werd vergroot en resultaten werden bewaakt. Ralf en Klaasje waren zowel persoonlijk, inhoudstechnisch als planningstechnisch heel sterk en hebben hun kennis en ervaring optimaal ingezet. Mocht ik in de toekomst weer ondersteuning nodig hebben, dan doe ik graag weer een beroep op Zorgzorro.”